De Dood Leeft Magazine, KIT Publishers, article

L. Swaving, ‘Kunst met een verhaal: Yang Jiechang’, magazine bij De Dood Leeft, KIT Publishers (2011), p.19
L. Swaving, ‘Kunst met een verhaal: Jan Fabre’, magazine bij De Dood Leeft, KIT Publishers (2011), p.48
L. Swaving & P. Westerkamp, ‘Zoet is de geur van herinnering. Bloemen en rouw’, magazine bij De Dood Leeft, KIT Publishers (2011), p 48